Widget Image
ABOUT
Wij zijn Ray en Suzanne. Trotse ouders van onze zoon Boaz die we in 2014 geadopteerd hebben. We staan op de wachtlijst een broertje of zusje voor Boaz uit de USA te adopteren. In onze shop verkopen we zelfontworpen/ hand-bedrukte items waarvan de gehele opbrengst naar onze tweede adoptie gaat. Ook geven we trainingen en (creatieve) workshops over diverse onderwerpen.
SIGN UP FOR HOPE IS RISING

HOOP voor moeder en kind

Boaz was net 4 maanden toen hij bij ons in huis kwam wonen. We hadden niet gedacht dat het zo leuk zou zijn om voor een baby te mogen zorgen en hem te kennen vanaf zijn prille begin. Toen we langzamerhand weer begonnen na te denken over een tweede adoptie, zeiden we tegen elkaar: ,,wat zouden we dit graag overdoen, wat zouden we graag opnieuw een baby verzorgen.’’ Via de vergunninghouder ‘A New Way’ wordt onze wens werkelijkheid. We gaan een baby adopteren uit de USA.

Een geboortemoeder meld zich aan bij een van de vergunninghouders in de USA. Door zichzelf aan te melden kiest de moeder er bewust voor om haar ongeboren baby een leven te geven.

Een USA adoptieprocedure is een erg bijzondere en waardevolle manier om een kind te adopteren omdat binnen de USA adopties de adoptiedriehoek daadwerkelijk tot uiting komt. De adoptie driehoek symboliseert de levenslange verbondenheid tussen adoptiekind, de geboorte moeder en adoptieouders. De geboorte moeder heeft een belangrijke stem in de keus waar het kind terecht komt en speelt vaak een blijvende rol in het leven van het adoptie gezin. Dit is erg waardevol omdat je als adoptie ouder de procedure nauwgezet volgt en meemaakt. Hierdoor kun je je adoptiekind erg veel over zijn of haar adoptie, afkomst & achtergrond vertellen. De kosten zijn hiervoor wel aanzienlijk hoger dan bij een andere vergunninghouder, maar dat is heel begrijpelijk als je meer inzage hebt in het financiële overzicht.

I chose adoption for my baby, not because i didn’t want the baby, but because i love the baby so much! -birth mom

Dit is geen gemakkelijke keus als je weet dat je er zelf niet voor kunt zorgen en je je baby om wat voor redenen dan ook moet afstaan. Daarom krijgt iedere moeder die zich aanmeld vertrouwelijke begeleiding door een ervaren hulpverlener. Deze begeleider zal de geboorte moeder tijdens de zwangerschap helpen een passend plan te maken, dat het beste is voor haar en haar baby. Daarnaast is er een gezinsbemiddelaar beschikbaar. Mochten er conflicten in de familie van de moeder ontstaan, dan kan de hulp ingeroepen worden van deze gezinsbemiddelaar. De vergunninghouder zal ook bijstand verlenen bij het vinden van prenatale zorg, hiervoor afspraken maken en zelfs het vervoer naar de zorginstellingen faciliteren. Ook helpt de vergunninghouder op juridische gebied tijdens het adoptie proces. Tot jaren na de geboorte van de adoptie-baby kan de geboortemoeder, zolang ze dit nodig heeft, nog aankloppen voor hulp bij de begeleiders van de vergunninghouder. Mocht de geboortemoeder er tijdens het proces (net voor of na de geboorte van het kind) toch voor kiezen het kind zelf groot te brengen, dan faciliteert de vergunninghouder in: One-on One Parent Training, Ondersteuningsgroepen, etc.

Als adoptieouders help je mee zowel de geboorte-moeder als het kind een beter bestaan te geven. There is so much HOPE!

You dont have permission to register